בקרת איכות

בקרת איכות

היא שיטה לבדיקת איכותו של מוצר הבאה לידי ביטוי במציאת מגרעות במוצר או בתהליך יצורו,

איתור מקורן, והבטחת מוצרים מוגמרים בעלי איכות טובה.

בקרת איכות מיושמת תוך כדי תהליך הייצור ונמדדת על פי תכונות המוצר שנקבעו

בתהליך ייצורו הראשוני, התאמתו לדרישות הלקוח ולתקני האיכות שנקבעו מראש.

תועלת בקרת האיכות היא בו זמנית גם בדיקה וגם אבחון של תהליכים על מנת לאמוד האם פריט או

מוצר נמצא עומד בדרישות האיכות. שתי הפעולות הללו חשובות בתוכנית בקרת האיכות

בעוד שהפיקוח משמש לאמוד את איכות המוצר, המותאם למפרט הטכני, בדיקה היא מושג בבקרת איכות,

שמתייחס לאבחון התפקודים והביצועים של המוצר: