מחסן

לחברה מחסן ממוחשב (WMS ) מבורקד ברמת קרטון.

המחסן מתואם מול התפ”י בנושאי המלאים וההזמנות ודואג לאספקות ללקוחות ע”פ תיאום תאריכי אספקה.

השארת תגובה