דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Series RL

RB RS Series
Volume Ref. Height Dia. Cap Materials
100cc RB 100 83 Ø 48 AKS, AL, D, DP, DP48, DS, OVER CAP FROSTED, OVER CAP FROSTED TALL, OVER CAP SHINNY, SGS, SP PP/PE
500cc RB 125 123 Ø 48 AKS, AL, D, DP, DP48, DS, OVER CAP FROSTED, OVER CAP FROSTED TALL, OVER CAP SHINNY, SGS, SP, SPOUT PP/PE
150cc RB 150 11.5-14.4 Ø 49 SGS, AKS, GFS, SP, AL, D, DP, DP48 PP/PE
200cc RB 200 14.4-17.3 Ø 49 SGS, AKS, GFS, SP, AL, D, DP, DP48 PP/PE
250cc RB 250 17.3-20.1 Ø 49 SGS, AKS, GFS, SP, AL, D, DP, DP48 PP/PE
300cc RB 300 20.2-23.1 Ø 49 SGS, AKS, GFS, SP, AL, D, DP, DP48 PP/PE
100cc RS 100 128 Ø 37 AKS, AL, D, DP, DS, SGS, SP PP/PE

Options available for the caps

  • תמונה של SP SP
  • תמונה של D D
  • תמונה של SGS SGS
  • תמונה של AL AL
  • תמונה של AKS AKS
  • תמונה של DP DP
  • תמונה של DP-48 DP-48
  • תמונה של GFS GFS
  • תמונה של OVERCAP OVERCAP