דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Series KB

HB Series
Volume Ref. Height Dia. Cap Materials
125cc HB 125 143 Ø 48 I, SCA, SCB, SCD, SCV PP/PE
250cc HB 250 205 Ø 58 I, SCA, SCB, SCD, SCV PP/PE
500cc HB 500 245 Ø 72 I, SCA, SCB, SCD, SCV PP/PE

Options available for the caps

  • תמונה של SCA SCA
  • תמונה של SCB SCB
  • תמונה של SCD SCD
  • תמונה של SCV SCV