דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

Series OB

MB Series
Volume Ref. Height Dia. Neck

Cap

Material
150cc MB 150 166 Ø 46 24/410
24/415
D, AL, DP, SP, SGS, AKS, SPOUT PP/PE
300cc MB 300 208 Ø 57 24/410
24/415
D, AL, DP, SP, SGS, AKS, SPOUT PP/PE
400cc MB 400 182 Ø 82x53 24/410
24/415
D, AL, DP, SP, SGS, AKS, SPOUT PP/PE

Options available for the caps

 • תמונה של A A
 • תמונה של D D
 • תמונה של E E
 • תמונה של SP SP
 • תמונה של GF GF
 • תמונה של EV EV
 • תמונה של SGL SGL
 • תמונה של SGS SGS
 • תמונה של AL AL
 • תמונה של AK AK
 • תמונה של AKS AKS
 • תמונה של DP DP
 • תמונה של SPOUT SPOUT