דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

סדרת PRS

PRS Series
Volume Ref. Height Dia. Neck Cap Material
160cc PRS160 159 Ø 57 24/410 AKS, AL, D, SGS, SP, SPOUT PE/PP
400cc PRS400 199 Ø 51 32/410 D PE/PP

Options available for the caps

  • תמונה של AKS AKS
  • תמונה של AL AL
  • תמונה של D D
  • תמונה של SGS SGS
  • תמונה של SP SP
  • תמונה של SPOUT SPOUT