דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

סדרת SV

SV Series
Volume Ref. Height Dia. Cap Material 
Jar Cap Lid
50cc SV 50 53 Ø 69 A, AF, AND, C, V, SC, SCN, AL PP ABS/SAN or PP LDPE
250cc SV 250 82 Ø 104 A, AF, C, SCN, SC, V, AL PP PP LDPE

Options available for the caps

 • תמונה של A A
 • תמונה של AF AF
 • תמונה של B B
 • תמונה של BF BF
 • תמונה של C C
 • תמונה של SCN SCN
 • תמונה של H2 H2
 • תמונה של HF2 HF2
 • תמונה של AND AND
 • תמונה של SC SC
 • תמונה של V V
 • תמונה של AL AL